Jongerencentrum Appletown naar andere locatie
28 november 2022

Jongerencentrum Appletown heeft sinds maart 2013  een plek in woonzorgcentrum Riemsoord in Appelscha. In het centrum komen jongeren uit het dorp en omgeving naar de inloop op vrijdagavond en kunnen ze meedoen aan diverse activiteiten. Zoals recent de spokentocht in het bos, waar honderd jongeren aan meededen.

Actium en Scala hebben de afgelopen tijd gemerkt dat rustig wonen en een aantal jongeren minder goed samengaan. Vooral op de vrijdagavonden was er meer geluid en beweging, zowel binnen als buiten, dan gewenst. Dit was voor de bewoners van het complex een reden om van zich te laten horen Daarom zijn dit jaar een aantal bewonersavonden georganiseerd. Helaas resulteerde dit niet tot de gewenste verandering in de relatie tussen de bewoners en de jongeren. Scala gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de jongeren. Kijk voor meer informatie over het jongerenwerk op de pagina van het jongerenwerk.