Ons aanbod
Welkom bij Scala Mijn Kind

Binnen Scala hebben we een breed aanbod voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Zo willen we bijdragen aan het goed opgroeien van kinderen in de gemeente Ooststellingwerf. Lees hieronder ons aanbod voor kinderen en klik op een button voor meer informatie.

Stapprogramma's

Onderweg naar en in de eerste jaren van de basisschool wil je als ouder of verzorger de juiste ondersteuning kunnen bieden aan je kind. De Stapprogramma’s Instapje, Opstapje en Opstap bieden uitkomst voor ouders en kinderen in de leeftijd van 1 tot ongeveer 6 jaar.

Over de Stapprogramma's

VVE Thuis

Zou u graag uw peuter of kleuter thuis meer willen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling maar weet u niet goed hoe? Of zoekt u meer verbinding met andere ouders op de peuterspeelgroep of basisschool waar uw kind naar toegaat? Dan is deelname aan het VVE thuis programma misschien iets voor u en uw kind.

Meer over VVE Thuis

Tutoring in het basisonderwijs

Tutoring vindt plaats in groep één en twee van het regulier basisonderwijs. Het betreft ondersteuning aan kleuters (één-op-één of in kleine groepjes) die extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal, rekenen en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer informatie

Ouder en kind ochtend

Elke vrijdagochtend tussen 09.30 en 11.30 ontmoeten ouders en kinderen tussen de 0 en 4 jaar elkaar bij Scala in De Kompaan in Oosterwolde. De sfeer is ongedwongen. Ouders kunnen ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen.

Ouder en kind ochtend

Voorschoolse educatie op de peuterspeelgroep

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij voorschoolse educatie gaat uw kind 16,5 uur per week naar de peuterspeelgroep. Dat is drie dagen van 8.30 – 14.00 uur. Uw kind volgt een programma om de ontwikkeling te stimuleren. Hiervoor gebruiken bij Piramide (digitaal). Wij bieden de peuter activiteiten aan die passen bij zijn ontwikkeling.

Ik wil meer weten over VVE

Samen voor alle kinderen

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. met een excursie, met sport, met school. Samen voor alle kinderen helpt met sportschoenen, een schoolreisje of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. Als ouder en/of verzorgen kun je een aanvraag starten op www.samenvoorallekinderen.nl. Zij zorgen dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt. Wanneer je er niet uitkomt bij het doen van een aanvraag, dan kun je contact opnemen met Scala via 0516 – 56 7220 of via  buurtsport@scala-welzijn.nl om een afspraak te maken met een medewerker die je helpt bij het invullen.

Naar de website

Wij werken samen

Heeft u vragen over opvoeding van kinderen, over wonen, over geldzaken, over gemeentelijke regelingen, onderwijs, gezondheid?
Dan kunt u bij ons terecht. Wij denken met u mee wanneer u vragen of zorgen heeft over uw situatie. Doordat wij met vele partijen samenwerken kunnen we snel schakelen en u wanneer dit nodig is doorverwijzen naar de juiste partij.
De partijen waar wij mee samenwerken zijn onder andere: JGZ/ consultatiebureau, onderwijs, Integrale vroeghulp, kinderopvang, logopedisten, fysiotherapeuten, BEC ( Behandel expertise centrum) en het Gebiedsteam Ooststellingwerf.

Contact met gebiedsteam