Ons aanbod
Wat maakt het dat je ergens graag woont?

Wonen in een buurt waar het veilig en prettig voelt is belangrijk. Een gezellige buurt maak je samen met buurtbewoners. Opbouwwerkers kunnen helpen bij het zorgen voor een prettige buurt.

Samen gaan we ervoor.

U heeft als inwoner van de gemeente Ooststellingwerf misschien wel allerlei plannen en ideeën over uw wijk. In veel van die plannen gaat het over leefbaarheid en leefomgeving. Bij voorbeeld: hoe kunnen we meer ontmoeting en activiteiten organiseren in ons dorp? Hoe zorgen we ervoor dat de jongeren hun wijk fijn blijven vinden? Hoe kunnen ouderen goed mee blijven doen? De opbouwwerkers helpen de inwoners deze plannen en dromen te realiseren.  Dit doen ze door mee te denken, te motiveren en te verbinden. Ze werken onafhankelijk en zorgen voor de randvoorwaarden zodat ideeën in gang gezet kunnen worden.
De regie en uitvoering blijft bij de inwoners van de dorpen.
In uw dorp en in uw wijk zijn er opbouwwerkers. Zij trekken samen met de dorpencoördinator, de woningcorporaties en anderen actief op om bewonerscommissies te ondersteunen met als doel de sociale cohesie in de buurt, wederzijds respect en het benoemen van gezamenlijke belangen te bevorderen.  De opbouwwerkers werven, stimuleren en motiveren vrijwilligers voor diverse werkgroepen en ondersteunt de activiteiten van deze werkgroepen .

Heeft u ondersteuning nodig bij het realiseren van activiteiten?

De opbouwwerkers helpen de inwoners deze plannen en dromen te realiseren.  Dit doen ze door mee te denken, te motiveren en te verbinden. Ze werken onafhankelijk en zorgen voor de randvoorwaarden zodat ideeën in gang gezet kunnen worden. De regie en uitvoering blijft bij de inwoners van de dorpen. Ook de enthousiaste vrijwilligers van het weten voor vragen de opbouwwerker te vinden en rekent De Dorpskamer op ondersteuning van de opbouwwerker bij het vormgeven van haar activiteiten. De inzet van de opbouwwerkers zijn vooral gericht op leefbaarheid,  participatie en activering van inwoners. Vroegtijdig signaleren en preventief te kunnen handelen. Voor informatie kunt u contact opnemen.

Gerelateerde medewerkers