Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren, VVE Thuis helpt u daarbij.

Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Ze zijn leergierig, ontdekken graag nieuwe dingen en dat doen zij heel graag samen met u als ouder. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind.

Peuters die peuterspeelgroepen van Scala bezoeken worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te ontdekken. Het VVE programma waar op de peuterspeelgroepen mee gewerkt wordt heet Piramide. Ook de basisscholen werken met piramide of een vergelijkbaar programma. Deze programma’s bestaan onder andere uit thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald thema. Het programma VVE thuis sluit hierbij aan.

VVE thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per schooljaar. Tijdens deze ouder bijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema waar uw peuter/kleuter op de peuterspeelgroep/school mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep/school, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen. In de ouderbijeenkomsten van VVE thuis leert u hoe u de activiteiten uit het themaboekje met uw kind kan doen. U ontvangt materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. De pedagogisch medewerker/leerkracht zal tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen over het thema op de peuterspeelgroep. U hoort welke activiteiten uw kind doet op de peuterspeelgroep en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden.

Kijk hier en bekijk het informatiefilmpje over vve thuis

Denkt u dat uw peuter de extra stimulans van VVE thuis of van een van de Stapprogramma’s kan gebruiken, neem dan contact op met de manager Scala Het Jonge Kind, Thamar Molenaar of informeer bij de pedagogisch medewerker van de peuterspeelgroep of de leerkracht van uw kind naar de mogelijkheden.