Gemeente Ooststellingwerf, politie, Scala en scholen werken samen voor veilige omgeving jongeren
9 april 2024

Schoolgaande jongeren moeten veilig en prettig opgroeien. Daarvoor zetten gemeente Ooststellingwerf, politie Zuidoost Fryslân, het Stellingwerf College, CSG Liudger en Scala Welzijn zich in. Deze partijen hebben een convenant getekend waarin ze samenwerking en verantwoordelijkheid vastleggen voor wat er speelt op en rond de scholen als het gaat om veiligheid.

Naast de rol van ouders, nemen ook de scholen, gemeente, politie en jongerenwerk verantwoordelijkheid in wat er speelt onder jongeren op en rond de scholen. Door samen te werken, vinden ze elkaar sneller. Delen ze sneller en gemakkelijker informatie en kunnen ze elkaar helpen. Het veiligheidsconvenant bekrachtigt de samenwerking. Uitgangspunten zijn; het is belangrijk dat schoolkinderen opgroeien in een gezonde en veilige woon-, leer- en leefomgeving. Binnen die veilige en gezonde woon-, leer- en leefomgeving is geen plaats voor:

  • het gebruik of verhandelen van alcohol, drugs, (steek)wapens en rookwaren.
  • verslavingen zoals games en gokken.
  • geweld, pesten, sexting en overlast.

Onder een gezonde en veilige woon-, leer- en leefomgeving verstaan we ook de digitale omgeving. Burgemeester Jack Werkman: “Er gebeurt veel in de wereld van jongeren. Via internet, social media, maar ook in de directe fysieke omgeving liggen allerlei invloeden op de loer. We vinden het belangrijk dat hun leefwereld zo veilig en gezond mogelijk is. Daarom staan we in nauw contact met de verschillende partijen. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde omgeving om in op te groeien.”