Welzijnscoach in Oosterwolde, Makkinga, Oldeberkoop en Nijeberkoop