Mijn kind
VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie.

‘Piramide’ is de naam van het VVE programma dat in Ooststellingwerf op de peuterspeelgroepen wordt gebruikt. Het is een laagdrempelig en leuk programma voor kinderen van 0-7 jaar, waarbij er spelenderwijs o.a. veel aandacht aan taal wordt besteed.

Een goede basis maakt het lezen en schrijven op latere leeftijd gemakkelijker. In de eerste twee klassen van de basisschool loopt het VVE-programma op een aantal basisscholen door.

Afwisseling van vrij spelen met thema gerichte activiteiten

In het Piramideprogramma wordt vrij spelen afgewisseld met themagerichte activiteiten. Op een toegankelijke en creatieve manier leren kinderen veel over een bepaald thema. Bij het vrije spelen kiezen de kinderen zelf waar ze mee spelen en nemen ze het initiatief. In het gerichte deel nemen de pedagogisch medewerkers het initiatief en bieden (spel) activiteiten aan. Piramide is opgebouwd rond thema’s. Het schooljaar begint altijd met het thema ‘welkom’. Daarna volgen thema’s zoals ‘eten en drinken’, ‘herfst’, ‘lente’, ‘wonen’, ‘verkeer’,’mensen’ en ‘kunst’. Aan de hand van deze thema’s, die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan, komen spelenderwijs allerlei begrippen aan bod. Er wordt gezongen, (voor) gelezen, ‘gewerkt’ en gespeeld. Het thema blijft centraal staan. Als ouder wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten. Vaak komen kinderen enthousiast thuis en vertellen ze over het thema. Soms wordt gevraagd om spulletjes mee te geven. Elk thema duurt een aantal weken.

VVE Thuis

Peuters die peuterspeelgroepen van Scala bezoeken worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te ontdekken. Het VVE programma waar op de peuterspeelgroepen mee gewerkt wordt heet Piramide. Piramide bestaat onder andere uit thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald thema. Het programma VVE thuis sluit hierbij aan.

VVE thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per schooljaar. Tijdens deze ouder bijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema waar uw peuter op de peuterspeelgroep mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen. In de ouderbijeenkomsten van VVE thuis leert u hoe u de activiteiten uit het themaboekje met uw kind kan doen. U ontvangt materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. De pedagogisch medewerker zal tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen over het thema op de peuterspeelgroep. U hoor welke activiteiten uw kind doet op de peuterspeelgroep en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden.

Denkt u dat uw peuter de extra stimulans van VVE thuis of van een van de Stapprogramma’s kan gebruiken, neem dan contact op met de manager Scala Het Jonge Kind, Hermienna van der Bij of informeer bij de pedagogisch medewerker van de peuterspeelgroep naar de mogelijkheden.

Neem contact op met Scala team Het Jonge Kind

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Structuur

Het Piramideprogramma stimuleert de ontwikkeling van kinderen mede door een duidelijke structuur te bieden. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en houvast. Zo hebben spulletjes in het lokaal een vaste plek, zodat ze makkelijk te vinden zijn. Er worden ‘spelregels’ afgesproken die de kinderen kennen. Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Dit zelfstandig leren wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. Natuurlijk is de sfeer vriendelijk en ontspannen. Ook nu is het weer belangrijk dat elk kind zich prettig voelt en dat er voor iedereen ruimte en aandacht is.

Een extra, ondersteunend, dagdeel is mogelijk

Peuters die extra steun nodig hebben, kunnen een extra dag naar de peuterspeelgroep. Deze extra dag is voor alle peuters, die daarvoor in aanmerking komen, gratis.  Als uw kind in aanmerking komt voor deze extra dag, dan bespreekt de pedagogisch medewerker dat met u.

Hoe helpen we de kinderen bij hun ontwikkeling?

Elk kind wordt gevolgd tijdens zijn ontwikkeling. Aan de hand van specifieke aandachtspunten observeert de pedagogisch medewerker het gedrag van alle kinderen. Naast het observeren worden kinderen ook laagdrempelig getoetst. Dat doen de leidsters door met de kinderen in gesprek te gaan en een spelletje te spelen. Hierbij gaat het vooral om te zien of  uw peuter zich in positieve zin ontwikkelt en op welke terreinen hij/zij extra aandacht nodig heeft. Uw peuter wordt getoetst als hij/zij 2 jaar en 10 maand oud is en als hij/zij bijna 4 jaar is. De uitkomsten van de toets bespreekt de pedagogisch medewerker met u.