Gebruikersvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11-10-2023

Welkom bij de Scala Sport uitleen. Voordat u onze diensten gebruikt, vragen wij u om deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze voorwaarden zijn bedoeld om zowel uw rechten als verantwoordelijkheden als gebruiker van onze sportuitrusting uitleenservice (hierna “Scala sport uitleen” genoemd) duidelijk te maken. Door gebruik te maken van de diensten van Scala sport uitleen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Scala sport uitleen.

1. Accountregistratie
1.1. Om de Scala Sport uitleen te gebruiken, moet u een account registreren. U moet accurate en actuele informatie verstrekken bij het registreren en deze informatie bijwerken als er wijzigingen optreden.
1.2. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

2. Gebruik van Sportuitrusting
2.1. Scala Sport uitleen verleent sportuitrusting aan geregistreerde gebruikers. U mag de geleende sportuitrusting alleen gebruiken voor legitieme sportieve activiteiten en volgens de instructies en richtlijnen van de Scala Sport uitleen.
2.2. U bent verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud van de sportuitrusting. Eventuele schade of verlies van de uitrusting dient onmiddellijk aan de Scala Sport uitleen te worden gemeld.

3. Huurperiode en Verlengingen
3.1. De uitleenperiode wordt bepaald op het moment van reservering en vermeld op uw bevestiging. U moet de sportuitrusting terugbrengen op of voor de afloop van de overeengekomen uitleenperiode.
3.2. Als u de uitleenperiode wilt verlengen, dient u contact op te nemen met de Scala Sport uitleen en akkoord te gaan met eventuele bijkomende kosten.

4. Annuleringen
4.1. Annuleringsverzoeken moeten worden ingediend volgens het beleid dat op onze website is uiteengezet.

5. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
5.1. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen bij het gebruik van de sportuitrusting. Scala Sport uitleen is niet aansprakelijk voor letsel, schade, of verlies van eigendommen tijdens het gebruik van onze uitrusting.
5.2. U dient de sportuitrusting te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

6. Beëindiging van de Dienst
Scala Sport uitleen behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de dienst op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden
Scala Sport uitleen behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen door regelmatig de voorwaarden op onze website te controleren.

Door gebruik te maken van de Scala Sport uitleen verklaart u dat u deze gebruikersvoorwaarden begrijpt en accepteert. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via 06 46134641 / jvisser@scala-welzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Stichting Scala Welzijn
(0516) 567220
info@scala-welzijn.nl