Nieuw Fonds Tussen Wal en Schip
11 april 2023

Sandra Korthuis kondigde tijdens haar afscheid van haar ambt als waarnemend burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf een speciaal fonds aan met de naam ‘Tussen Wal en Schip’. Hier schonk zij in 2023 persoonlijk 25.000 euro aan, waarmee het fonds de eerste vijf jaar vooruit kan.


Tussen Wal en Schip
Het fonds heeft als doel om financiële ondersteuning te bieden aan de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf bij schrijnende of onredelijke situaties die niet op een andere manier zijn op te lossen. ,,Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die net buiten een inkomensgrens vallen, kinderen die zeer getalenteerd zijn en waarvoor een klein financieel duwtje in de rug een extra boost kan geven. Een ex-bijstandsmoeder die aan het werk is en waar de wasmachine stuk gaat,” vertelt Korthuis. Het Fonds ‘Tussen Wal en Schip’ wordt ondergebracht bij stichting Scala. Hiervoor ondertekenden Korthuis en Erik Giethoorn, directeur bestuurder van Scala, vorige maand de schenkingsovereenkomst.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan vanaf 12 april gedaan worden via de website van stichting Scala (www.scala-welzijn.nl/fondstussenwalenschip). Er is een commissie ingesteld die de aanvragen anoniem zal behandelen. Voorzitter van de commissie is voormalig wethouder Marian Jager. Sil van den Berg en Rensina van der Velde maken de commissie compleet. Vanuit Scala zal Annelies Bol, maatschappelijk werker, de aanvragen coördineren en korte lijnen houden met de commissieleden.

Doneren
Iedereen die naar aanleiding van het afscheid van Sandra Korthuis ‘een bijdrage voor een nader bekend te maken goed doel’ heeft gegeven, heeft daarmee een donatie gedaan aan het Fonds ‘Tussen Wal en Schip’. Ook andere donaties zijn welkom voor het fonds vertelt Giethoorn. ,,Iedereen kan een bijdrage leveren. En als iemand voor meerdere jaren wenst te doneren dan zijn wij uiteraard graag bereid om met de schenker een schenkingsovereenkomst af te sluiten.’’ Donaties zijn welkom op de bankrekening van Scala: NL66 RABO 0349 9731 21 onder vermelding van ‘Tussen Wal en Schip’. Kijk voor meer informatie op www.fondstussenwalenschip.nl